Pozostałe aktualności

XXXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 28-04-2021
Obrady XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się w dniu
29 kwietnia 2021 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ”Nowosolska Dolina Odry”.
4.   Zamknięcie XXXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                      /-/ Aneta Smolicz
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją