Pozostałe aktualności

Jednomyślne absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza!

  • 31-05-2021
Przypadająca na połowę roku Sesja Absolutoryjna, to najważniejsze posiedzenie Rady Miejskiej Otyń.
 
To właśnie dziś wśród omawianych punktów znalazły się: Raport o Stanie Gminy za 2020 rok, a także uchwały: o udzieleniu Burmistrzowi Barbarze Wróblewskiej wotum zaufania, o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z wykonania poprzedniego budżetu i o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z tytułu jego wykonania.
 
Wszystkie głosowania zakończyły się jednomyślnym (14:0) głosem poparcia dla Burmistrza.
 
- Dziękuję mojemu zespołowi. Sama nic bym nie zrobiła. Do tego jest współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewody. Nie jest łatwo, ale staramy się w każdym momencie szukać źródeł pieniędzy. Największą rolę pełni Pani Skarbnik, która zawsze znajdzie nowe środki. Zespół ludzi jest świetny, łącznie z kierownikami i dyrektorami jednostek, i za to składam im wielkie podziękowania. Do tego są Sołtysi w terenie i zespół Radnych. Sama nie mogę nic. To dzięki wam! – mówiła Burmistrz po przegłosowaniu wotum zaufania, a po absolutorium raz jeszcze podkreśliła role Pani Skarbnik Krystyny Nadolskiej i Pani Sekretarz Haliny Malczewskiej.
 
Gratulacje popłynęły ze strony Radnych.
 
- Jestem bardzo zadowolony ze wszelkich działań podejmowanych przez Panią Burmistrz i jej zespół ludzi, którzy nie zwolnili w czasie pandemii – mówił Artur Mielczarek.
 
- Można się tylko zastanawiać, skąd Pani bierze na to wszystko siłę – stawiała pytanie Iwona Przygrodzka.
 
- Absolutorium to roczna ocena pracy Burmistrza. Podejmując uchwałę Radni stwierdzają, że działania budżetowe były prowadzone zgodnie z planem i przepisami. Rok 2020 nie był łatwy do realizacji planów, ale naszej Gminie się udało, za co dziękuję Pani Burmistrz, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom Urzędu, dyrektorom i kierownikom jednostek – wymieniała Marta Szczotka, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 
- Pani Burmistrz, należą się Pani wielkie gratulacje. Kolejny raz udowodniła Pani jak skutecznym jest Burmistrzem, jakie śmiałe i ważne decyzje podejmuje, jak ciężka, ale i jak owocna jest Pani praca. Przyczynia się to do rozwoju i promocji Gminy. Dziękujemy za wszystko, co dobrego wydarzyło się w poprzednim roku – podsumowała Aneta Smolicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją