Pozostałe aktualności

Podaj swoje źródło ciepła!

  • 30-06-2021
1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w których właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek podać źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
 
 
Najprostszą metodą na podanie wymaganych informacji jest wypełnienie deklaracji przez Internet, do czego potrzebny jest profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl

Komplet dokumentów - ulotki informacyjne, druki deklaracji (puste i przykładowo wypełnione) oraz szczegółową instrukcję podawania danych do CEEB można też znaleźć w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/Ogloszenia_2C_obwieszczenia_2C_komunikaty/ 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją