Pozostałe aktualności

ASF: cały powiat „strefą objętą ograniczeniami III”

  • 22-07-2021
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że m.in. w związku z licznymi ogniskami ASF w Polsce, w tym w woj. lubuskim, wyznaczona została w całym powiecie strefa objęta ograniczeniami III, a ryzyko wystąpienia ASF uznaje się za wysokie.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że odszkodowania nie przysługują gospodarstwom, które nie przestrzegają zasad bioasekuracji.
Obecna strefa obejmuje kilkanaście powiatów w kilku województwach i przez wiele lat nie będzie możliwości jej wygaszenia.

 
Stąd apel o pilne rozważenie celowości utrzymywania świń przez gospodarstwa, które nie są w stanie sprostać wymogom bioasekuracji.
 
Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina m.in., że:
 
- do ARiMR należy zgłaszać upadki świń najpóźniej w ciągu 48 godz.,
- słomę i ziarno należy zabezpieczać przed dostępem zwierząt i przetrzymywać oddzielnie od innego ziarna i słomy – min. 30 dni w przypadku ziarna, a min. 90 dni w przypadku słomy,
- nie wolno karmić świń zielonkami.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją