Pozostałe aktualności

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 30-08-2021
Obrady  XXXVI Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu  31 sierpnia 2021 roku  o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do  sporządzenia  zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do  sporządzenia  zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
5. Zamknięcie XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
           /-/ Aneta Smolicz
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją