GOPS

KARTA DUŻEJ RODZINY

  • 06-03-2019
KARTA DUŻEJ RODZINY
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki