EDUKACJA

Dane placówek edukacyjnych

  • 11-12-2018
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
67-106 Otyń, ul. Żeromskiego 3
tel. 68-3550226 e-mail zsotyn@wp.pl
 
 
W skład Zespołu wchodzi:
 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
67-106 Otyń, ul. Żeromskiego 3
tel. 68-3550226 e-mail zsotyn@wp.pl
 
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
67-106 Otyń, ul. Żeromskiego 3 A
tel. 537670520  e-mail zsotyn@wp.pl
 
Przedszkole w Ługach
Ługi 35, 67-106 Otyń
tel. 68-3550226 e-mail zsotyn@wp.pl
 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
ul. Marii Markiewiczowej 7
Niedoradz
67-106 Otyń
tel./fax. 68 3881293
e-mail: spniedoradz@wp.pl
e-mail: redakcja@spniedoradz.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją