Aktualności

SZKOLENIE DS. UBOJU ZWIERZĄT

  • 18-01-2019
  • Autor: Robert Kutryn
UWAGA! WAŻNE!
INFORMACJA
O SZKOLENIU DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH UBOJU
ZWIERZĄT POZA RZEŹNIĄ, NA WŁASNY UŻYTEK
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, pismem z dnia 02 stycznia 2018r.,  przekazał informacje,
iż w związku z „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 marca 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób
uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt” 
w przypadku uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny, osoba dokonująca uboju powinna posiadać zaświadczenie
o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii
w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków, których ubój na użytek własny jest dopuszczony.
W związku z powyższym osoby, które byłyby zainteresowane takim szkoleniem proszone są o kontakt
z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii (tel. 68 4583858)  lub
z Urzędem Miejskim w Otyniu (68 3559406)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją