Projekty

Projekt "Zagospodarowanie rynku w Otyniu"

  • 11-12-2018
zagospodarowanie_rynku_w_Otyniu
Projekt "Zagospodarowanie rynku w Otyniu"
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty
 
Wartość projektu
26 934,44 PLN
 
Wartość dofinansowania:
15 006,54 PLN
 
Cel projektu:
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Otyń.
 
Zakres rzeczowy:
Przedmiotowa operacja polega na zagospodarowaniu rynku w Otyniu (Województwo Lubuskie, Powiat Nowosolski, Gmina Otyń, dz. nr ew. 389/1). Planuje się zakup następujących elementów:
- Ławka – szt. 12. (Ławka typu "Wiedeń", dane techniczne: długość 186 cm, szerokość 60 cm, wysokość 74 cm, waga max. 60 kg, siedzisko: listwy z drewna iglastego, podstawa: odlew żeliwny malowany tradycyjnie, dostawa i montaż na rynku poprzez przykręcenie do podłoża)
- Donica – szt. 16 (Donica wolnostojąca na kwiaty; dane techniczne: wysokość 40 cm, długość 120 cm, szerokość 40 cm, waga max. 320 kg, materiały: beton zbrojony płukany, taśma w kolorze miedzi owija donicę po bokach obwodu, rodzaj powierzchni: grys granitowy + dostawa na rynek).
- Wieża kwiatowa – szt. 2, konstrukcja kwiatowa, dane techniczne: wysokość max. 2000 mm, średnica podstawy 1200 mm, waga, max. 170 kg, ilość pierścieni: 9, materiał: blacha ocynkowana).
 
Okres realizacji
2012 r.
 
Efekty projektu
Operacja przyczyni się do poprawy atrakcyjności zabytkowego centrum m. Otyń. Montaż elementów typu ławki, donice doprowadzi do poprawy wizerunku miejscowości, pozwoli także przywrócić pierwotny wygląd rynku. Dzięki temu zostaną wyeksponowane walory kulturowe urokliwego centrum. Projekt stworzy potencjalnym turystom podczas pieszych i rowerowych wędrówek po obszarze LGD możliwości odpoczynku w przyjaznym i atrakcyjnym otoczeniu. Ponadto będzie stanowić dla osób przejeżdżających przez wieś zachętę do odwiedzenia i poznania wartościowych obiektów turystycznych takich jak np. rynek wraz z kamienicami, budynek ratusza z XVII w., sanktuarium z XVIII w., ruiny gotyckiego zamku z XV w. w Otyniu.
 
logo_prow_klj
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją