Rada Miejska

Rada Miejska

  • 10-12-2018
Przewodniczący Rady Miejskiej
1.     Aneta Smolicz
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
1.     Izabela Flasińska
2.     Tomasz Jędraszak
 
Radni Rady Miasta Otyń
1.     Zbigniew Bereś
2.     Krystian Bartkowski
3.     Robert Kowalewicz
4.     Wiesław Januszewicz
5.     Agnieszka Kostka
6.     Bartosz Kusiak 
7.     Andrzej Bogusiewicz
8.     Elżbieta Dąbrowska
9.     Artur Mielczarek
10.   Iwona Przygrodzka
11.   Marta Szczotka
12.   Marcin Urbanowski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją