Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Kolejna inwestycja wsparta przez Wojewodę oficjalnie otwarta!

 • 24-09-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska oraz mieszkańcy Zakęcia mieli dziś okazję gościć Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, który przyjechał oficjalnie otworzyć niedawno przebudowany 800-metrowy odcinek drogi w Zakęciu.
 
- Cieszę się i dziękuję za zaproszenie. Jestem po raz kolejny w Gminie Otyń, która doskonale korzysta ze środków rządowych. Zrealizowano tu siedem projektów, dwa kolejne wnioski są złożone. Mam nadzieję, że są dobre i kolejne prawie 10 mln zł trafi do Otynia. Do tego korzystacie z programów społecznych, na których realizację otrzymaliście już 25 mln zł, w tym m.in. na żłobek z Funduszu Maluch +. To właściwe podejście samorządu do oceny potrzeb mieszkańców – komentował Wojewoda W. Dajczak.
 
Drogowa inwestycja w Zakęciu warta 3,1 mln zł otrzymała z wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych 70-procentowe dofinansowanie na poziomie ok. 2,2 mln zł. Nowa droga posiada pełną infrastrukturę, a więc również chodniki, oświetlenie i odwodnienie.
 
W ostatnich pięciu latach dzięki wsparciu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i FDS Gmina Otyń zrealizowała wiele inwestycji drogowych. W latach 2015-20 wybudowano niemal 6 km dróg wartych blisko 18 mln zł, z czego 9,5 mln zł pochodziło z wojewódzkich dotacji.
W trakcie realizacji są już kolejne trzy zadania, co w sumie daje ok. 8,5 km dróg o wartości prawie 27 mln z prawie 17-milionowym dofinansowaniem. A to ciągle nie koniec, bo następne dwa wnioski (2,1 km dróg o wartości prawie 11 mln zł) czekają na przyznanie wsparcia w wysokości ponad 8,5 mln zł.

 
- Każdego roku składamy wnioski do Programu FDS, gdzie są one bardzo wysoko oceniane. Bardzo dziękujemy Panu Wojewodzie za uznanie i docenianie naszej pracy, bo dzięki przyznawanym dotacjom nasza Gmina rozwija się, a mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnych dróg – mówi B. Wróblewska.
 
Podczas wizyty Burmistrz Otynia miała możliwość porozmawiać z Wojewodą o naborze wniosków do drugiego etapu rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Gmina Otyń upatruje w tym źródle wsparcia na modernizację dworca kolejowego, który ma stać się nową siedzibą Gminnego Centrum Kultury.
 
- „Pociąg do kultury” to piękny projekt i świetny pomysł. Zobaczyłem to miejsce i będę się bardzo cieszył, jeśli otrzyma on dofinansowanie – podkreślił W. Dajczak, który jako Wojewoda będzie wspierał swoją oceną składane do rządu wnioski.
 
Drugim szykowanym w naszej Gminie wnioskiem do FIS jest budowa wykraczającej poza powiat nowosolski ścieżki rowerowej z Otynia przez Niedoradz do Zatonia.
 

Głośna próba syren!

 • 23-09-2020
 • Autor: admin
 • drukuj
Uwaga, w czwartek 24 września w godzinach między 12.00 a 13.00 odbędzie się w Otyniu głośna próba syren.

Usuwanie azbestu w roku 2020 zakończone

 • 22-09-2020
 • Autor: admin
 • drukuj
INFORMACJA
o rezultatach zadania polegającego na „Usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń" oraz o szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko
 
W Gminie Otyń zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń" w roku 2020. Celem zadania była pomoc mieszkańcom Gminy Otyń w realizacji usunięcia z ich posesji odpadów zawierających azbest.
Prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z  ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 142,34 Mg wyrobów zawierających azbest.
Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w kwocie 49.784,37 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
(w kwocie 49.784,38 zł).
Łączna kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Otyń wynosi 99.568,75 zł.
 
Jednocześnie przypominamy, iż materiały zawierające azbest to odpady niebezpieczne, które powinny być unieszkodliwione poprzez umieszczenie ich na wyznaczonym składowisku, uprawnionym do przyjmowania tego rodzaju odpadów.
Pył azbestowy przedostaje się do powietrza w wyniku korozji wyrobów zawierających azbest i ich obróbki mechanicznej. Jego wdychanie może stać się przyczyną chorób układu oddechowego
 i krwionośnego:
 • pylicy azbestowej (azbestozy),
 • chorób opłucnej lub osierdzia,
 • nowotworów złośliwych: raka płuc, raka oskrzeli, międzybłonniaka opłucnej lub otrzewnej,
 • przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli.
 
Zachorowania mogą dotyczyć osób narażonych na kontakt z pyłem azbestowym zawodowo, a także osób postronnych przebywających w zanieczyszczonym środowisku. Na występowanie i rodzaj zachorowania wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.
Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych.
Zachorowania azbestozależne charakteryzuje długi okres latencji, tj. czas od ekspozycji na pył azbestowy do wystąpienia objawów chorobowych, wynoszący nawet do 50 lat.
 
Więcej informacji o szkodliwości azbestu a także odnośniki do stron o tematyce azbestowej znajdują się pod linkiem:

Nowy mikrobus dla dzieci

Toyota Proace Verso. Jeszcze w tym roku takie auto trafi do Gminy Otyń. Mikrobus będzie dowoził dzieci z niepełnosprawnością do szkół
 
Mikrobus ma 9 miejsc. Pod maską kryje się silnik dieslowski o mocy 150 koni mechanicznych. Dzięki specjalnej platformie auto umożliwia transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wczoraj otyński rarusz rozstrzygnął postępowanie na wybór dostawcy samochodu. Najkorzystniejszą ofertę złożył dealer Toyoty z Zielonej Góry.

- Pojazd będzie służył do dowożenia dzieci z niepełnosprawnością z terenu Gminy Otyń do szkół. Zastąpi naszego wysłużonego volkswagena, którego wykorzystamy do prac komunalnych – mówi Barbara Wróblewska, Burmistrz Otynia – Cieszę się, że otrzymaliśmy dofinansowanie z PFRON-U. Przez kilka ostatnich lat samorządy były wykluczone z takiego wsparcia.

Mikrobus zostanie zakupiony w ramach projektu „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Otyń” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III. Wartość auta to 121 tysięcy złotych. Dofinansowanie wyniesienie 80 tysięcy złotych. Dostawę pojazdu przewidziano w połowie grudnia tego roku.

Konsultacje dla organizacji

 • 10-09-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach.
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 dostępne jest stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Otyń:
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/Ogloszenia_2C_obwieszczenia_2C_komunikaty/

XXV Sesji Rady Miejskiej Otyń

 • 04-09-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Obrady  XXV Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu 10 września  2020 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
 4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023.
 9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy na okres 10 lat.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXIV  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 12.  Zamknięcie XXV Sesji Rady Miejskiej Otyń.

 

Powszechny Spis Rolny startuje 1 września!

 • 31-08-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
- 1 września br. w całej Polsce rozpocznie się realizacja strategicznego i wyjątkowego badania, jakim jest Powszechny Spis Rolny 2020. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowywania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz prowadzonej przez nich produkcji rolnej. To w oparciu o te dane państwa członkowskie UE prowadzą negocjacje w obszarze kwestii związanych z rodzajem oraz wielkością dopłat do rolnictwa i obszarów wiejskich. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy i zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Dlatego jako Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego zwracam się do wszystkich rolników posiadających gospodarstwa rolne w województwie lubuskim z apelem o wypełnienie obowiązku spisowego zgodnie z obowiązującym hasłem spisu „Spiszmy się jak na rolników przystało” - mówi Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Marek Cebula.
 

W weekend szczepienia psów

W najbliższy weekend na terenie naszej Gminy będzie realizowany plan szczepień psów przeciw wściekliźnie.
Harmonogram wygląda następująco:

 
SOBOTA 29 sierpnia:
Niedoradz 10.00-12.30
Konradowo 13.00-13.45
Ługi 14.00-15.00
Czasław 15.15-15.45

 
NIEDZIELA 30 sierpnia
Otyń 10.00 - 11.00
Bobrowniki 11.15-12.30 (góra: 11.15-12.00, dół:11.45-12.30)
Modrzyca 13.00 - 13.30
Zakęcie 14.00 - 14.30

XXIV Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady  XXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu  27 sierpnia  2020 roku  o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
 4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Otyń w roku szkolnym 2020/2021.
 9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania  przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Nowa Sól.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Otyń.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXIII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 15.  Zamknięcie XXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
/-/ Przewodnicząca Rady Miejskiej
       Aneta Smolicz

1 września rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny 2020

1 września rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny 2020. Jeśli masz pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy do skorzystania z  INFOLINII SPISOWEJ. 
 
Od 1 września na infolinii spisowej będzie również możliwość uzyskania pomocy w przypadku problemów z wypełnianiem internetowego formularza spisowego, a także spisania się przez telefon.
 
Spis rolny potrwa trzy miesiące i będzie realizowany jednocześnie na terenie całego kraju. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gospodarstwa rolne w kraju.
 
Zapraszamy na stronę internetową: https://spisrolny.gov.pl
 
1 2 3 4 5 6 ... 12

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

 • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
 • Logo: Cuman Cumań Ukraina
 • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Powszechny Spis RolnyBaner: Kolej na rower