Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Informacja o XIV sesji Rady Miejskiej Otyń

  • 26-11-2019
  • Autor: Izabela Tłuczek-Zając
  • drukuj
         Informuję, że  XIV sesja Rady Miejskiej Otyń,  odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
     
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
- informacja o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za rok 2018,
- informacja o złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy oświadczeniach majątkowych za rok 2018.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Oświadczenie Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na  zamianę nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej na nieruchomości stanowiące własność gminy Otyń.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie stwierdzenia  zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Otyniu.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie stwierdzenia  zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Niedoradzu.
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany w uchwale Nr LVIII.52.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 października 2018r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek „Baśniowa Kraina” w Otyniu.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie przystąpienia Gminy Otyń do realizacji  Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
13. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2019.
14. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019-2022.
15. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Otynia.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Przyjęcie protokołu z obrad  XII i XIII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
18. Zamknięcie XIV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
         /-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_porady