Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Usuwanie azbestu w roku 2019 zakończone

  • 04-12-2019
  • Autor: Maria Gołąb
  • drukuj
Gmina Otyń zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń"
 
Prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z  ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
 
W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 76,59 Mg wyrobów zawierających azbest.
 
Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w kwocie 24.389,52 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (w kwocie 24.389,52 zł).
 
Łączna kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Otyń wynosi 48.779,04 zł.
 
Podstawowe cele zadania:
  • pomoc mieszkańcom Gminy Otyń w realizacji usunięcia  płyt cementowo-azbestowych z ich posesji,
  • unieszkodliwienie i zabezpieczenie odpadów zawierających azbest,
  • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych azbestem,
  • sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.
 
 Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest jest bardzo ważne, ponieważ azbest jest groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Największe niebezpieczeństwo dla zdrowia powstaje wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych uwalnianych w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkadzania lub wskutek korozji.
Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna respirabilne, tzn. występujące w trwałej postaci w powietrzu i mogące przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mają one średnicę mniejszą od 3 μm i są dłuższe niż 5 μm, przy czym najbardziej szkodliwe są włókna o długości ok. 20 μm. Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną chorób układu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucneji otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).
Między pierwszym narażeniem, a pojawieniem się patologii (zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnoszą się do warunków pracy, jakie istniały20-40 lat temu.
Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, iż azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.
Tylko prawidłowo zabezpieczony azbest nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
 
Więcej informacji na temat azbestu, jego szkodliwości i Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032 znajdziecie Państwo pod linkami:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_porady